လူေတြ႔/ႏႈတ္ေျဖ အခ်ိန္စာရင္း ( November 8, 2017 )

လူေတြ႔/ႏႈတ္ေျဖ အခ်ိန္စာရင္း

read more »

ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဆုရရွိသူမ်ား ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ ( November 8, 2017 )

ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဆုရရွိသူမ်ား ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္

read more »

(၃၉)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာဘံုကထိန္ ကထိန္လ်ာသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ( October 23, 2017 )

(၃၉)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာဘံုကထိန္ ကထိန္လ်ာသကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ေဇာတိကာရာမ ျဗဟၼ၀ိဟာရ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္  

read more »

သြားတုလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၉) (၁၂/၂၀၁၅) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( October 13, 2017 )

သြားတုလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၉) (၁၂/၂၀၁၅) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

ေနာက္ဆံုးဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( October 13, 2017 )

ေနာက္ဆံုးဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ ခံုအမွတ္စာရင္း ( October 13, 2017 )

ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ ခံုအမွတ္စာရင္း

read more »

SNU Tour ( October 2, 2017 )

SNU Tour

read more »

တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( September 29, 2017 )

တတိယႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁/၂၀၁၇) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

read more »

Wire Bending Competition ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ ( September 28, 2017 )

Wire Bending Competition ဆုရရွိသူမ်ားအားဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္

read more »

ORTHOGNATHIC SURGERY MODULE (I) ( September 25, 2017 )

ORTHOGNATHIC  SURGERY  MODULE (I)

read more »