စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပ ( July 1, 2016 )

စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပ  

read more »

CDE Talk by Prof. Takeyasu Maeda “Tissue response to implantation in particular bone remodeling” ( June 27, 2016 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ( June 27, 2016 )

၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ျပင္ပသြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း   ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးပညာမဟာသိပၸံဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း     ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးပညာပါရဂူဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

read more »

ေဆးပညာသင္ၾကားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ ( June 23, 2016 )

ေဆးပညာသင္ၾကားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ       ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေဆးပညာသင္ၾကားရာတြင္ ထိေရာက္ထက္ျမက္မႈရွိေစေရးအတြက္ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္-ရန္ကုန္ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ Awareness Raising Workshop on Medical Education (2/2016) ကုိ (၂၀.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၁.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ေရႊရတုခန္းမ၌ က်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာတကၠသုိလ္မ်ားမွ ဆရာ၀န္သစ္လြင္ ဆရာ/ဆရာမ (၄၆) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

read more »

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အႀကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ( June 10, 2016 )

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အႀကိဳညွိႏိႈ္င္းအစည္းအေ၀း က်င္းပ

read more »

CDE Talk by Prof. Iwata (Japan), “Early detection of oral cancer” ( May 27, 2016 )

စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပ ( May 27, 2016 )

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား လိမၼာေရးျခားရွိေစေရး၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ကို တန္ဖိုးထား ေလးစားတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Personal and Professional Development (PPD) အစီအစဥ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကုိ ၂၆.၅.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီ က သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ “ေဌး” ခန္းမ၌ က်င္းပရာ စာေရးဆရာ ေန၀င္းျမင့္က “ပညာႀကီးၾကေစ” ႏွင့္ စာေရးဆရာမ ခင္ခင္ထူးက “ပန္းတို႔ပြင့္ေစ ပ်ားသို႔ခ်ိဳေစ” ေခါင္းစဥ္တို႔ျဖင့္ အသီးသီးေဟာေျပာခဲ့ၾကရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။

read more »

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း အႀကိဳညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ( May 23, 2016 )

အရည္အေသြးအာမခံမႈ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ ( May 17, 2016 )

အရည္အေသြးအာမခံမႈ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ အရည္အေသြးအာမခံမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ISO 9001:2015 Internal Auditor Training – Risk-Based Thinking Approach towards Sustainability and Business Excellence သင္တန္းကို သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ေရႊရတုခန္းမ၌​ (၁၃.၅.၂၀၁၆) မွ (၁၄.၅.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳုလုပ္ရာ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ့တုိ႔ရွိ ေဆးႏွင့္ေဆးႏွီးႏြယ္ တကၠသုိလ္ (၈)ခုမွ သင္တန္းသား/သူ (၄၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

read more »

“ပထမအႀကိမ္ ဦးေဆာင္းအပ္ႏွင္းျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသူနာျပဳ၀တ္စံုေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား” ( May 2, 2016 )

သြားက်န္းမာေရးသူနာျပဳဒီပလိုမာ (၂)ႏွစ္သင္တန္း (၂/၂၀၁၆) “ပထမအႀကိမ္ ဦးေဆာင္းအပ္ႏွင္းျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသူနာျပဳ၀တ္စံုေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား” ကို (၂.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီက သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ ေရႊရတုခန္းမ၌က်င္းပရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ပညာေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ သြားက်န္္းမာေရး သူနာျပဳဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

read more »