ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ( September 21, 2017 )

ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ    

read more »

ကာရာအုိေကသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( September 18, 2017 )

ကာရာအုိေကသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)  

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား-ၾကက္ေတာင္ရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( September 15, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား-ၾကက္ေတာင္ရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( September 11, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလား စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)

read more »

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနား ( September 1, 2017 )

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအား  ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနား

read more »

Wire Bending Competition ( September 1, 2017 )

Wire Bending Competition

read more »

LOA WITH ACADEMY OF MEDICINE, MALAYSIA ( September 1, 2017 )

LOA WITH ACADEMY OF MEDICINE, MALAYSIA

read more »

ဘြဲ႔လြန္္ေဆးပညာသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ ( August 17, 2017 )

ဘြဲ႔လြန္္ေဆးပညာသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( August 15, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)

read more »

Students’ Knowledge Sharing Session ( August 15, 2017 )

Students’ Knowledge Sharing  Session

read more »