ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေမအိစံ အား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနား ( June 27, 2017 )

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ မေမအိစံ အား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပဲြအခမ္းအနား  

read more »

(၃၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ( June 22, 2017 )

(၃၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ  

read more »

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားပထမအႀကိမ္ စံုညီေတြ႕ဆုံပြဲ (Student Reunion) ( May 23, 2017 )

ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားပထမအႀကိမ္ စံုညီေတြ႕ဆုံပြဲ (Student Reunion)

read more »

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း ( May 19, 2017 )

အိတ္္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

read more »

Bulletin ( May 18, 2017 )

Bulletin Vol. 1, No.4 May, 2017 Bulletin May, 2017

read more »

Prof. Alexender Kerr (NEWYORK UNIVERSITY U.S.A) ေဟာေျပာပြဲ ( May 16, 2017 )

Prof. Alexender Kerr (NEWYORK   UNIVERSITY  U.S.A) ေဟာေျပာပြဲ

read more »

တကၠသုိလ္ေမာ္ကြန္းတုိက္ဖြင့္ပြဲ ( May 4, 2017 )

တကၠသုိလ္ ေမာ္ကြန္းတုိက္ဖြင့္ပြဲ

read more »

ပဌာန္းေအာင္ပြဲ ( May 2, 2017 )

ပဌာန္းေအာင္ပြဲ

read more »

တတိယအႀကိမ္ အသံမစဲ မဟာပဌာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ ( April 27, 2017 )

တတိယအႀကိမ္ ေန႔ည အသံမစဲ မဟာပဌာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ

read more »

၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၇) ( April 11, 2017 )

၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၇)

read more »