(၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ( February 2, 2017 )

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား

read more »

(၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ ( January 24, 2017 )

သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသုိလ္-ရန္ကုန္ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ

read more »

The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Dental Faculty ( January 11, 2017 )

Emeritus Professor William P. Saunders Dean The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Dental Faculty 

read more »

ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆) သင္တန္း ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံမွ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ ( December 27, 2016 )

ပထမႏွစ္ဘီဒီအက္စ္ (၁၂/၂၀၁၆) သင္တန္း ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံမွ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ

read more »

CDE Programme ( December 23, 2016 )

Visiting Professor ( December 23, 2016 )

International Dental Physiology Quiz အဆင့္ (၄) ဂုဏ္ျပဳပြဲ ( December 22, 2016 )

IMMUNOHISTOCHEMISTRY LAB ( November 23, 2016 )

IMMUNOHISTOCHEMISTRY    LAB

read more »

Vending Machine ( November 23, 2016 )

Vending Machine    

read more »

ခံတြင္းကင္ဆာ ပိုစတာ ျပပြဲ၊ ျပိဳင္ပြဲ ( November 22, 2016 )

သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္၊ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား၏ ခံတြင္းကင္ဆာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုိစတာျပပြဲၿပိဳင္ပြဲကုိ Colgate Co.,Ltd.၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အဆုိပါတကၠသိုလ္ ‘ျမင္’့ ခန္းမ၌ ၂၁.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ (၁း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပထမဆုရရွိေသာ အုပ္စု (၅) ႏွင့္ ဒုတိယဆုရရွိေသာ အုပ္စု (၂) တုိ႔အား ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွဆုမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

read more »