မဟာအတာသၾကၤန္အၾကိဳ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ( April 3, 2017 )

မဟာအတာသၾကၤန္အၾကိဳ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ  

read more »

Prof. Izumi Ono & Party (JICA) ( March 23, 2017 )

Prof. Izumi Ono & Party (JICA)

read more »

စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ နံရံကပ္စာေစာင္ျပပြဲ ( March 21, 2017 )

စာေပေဟာေျပာပြဲႏွင့္ နံရံကပ္စာေစာင္ျပပြဲ

read more »

Towards outcome-based curriculum for B.D.S. Course ( February 27, 2017 )

Towards outcome-based curriculum for B.D.S. Course  

read more »

Freshers Welcome 2017 ( February 22, 2017 )

UDM (Yangon) Freshers Welcome

read more »

KYUSHU University Japanese Cleft Palate Foundation ( February 13, 2017 )

  KYUSHU University Japanese Cleft Palate Foundation

read more »

Matsudo Science Hygiene Committee ( February 13, 2017 )

Matsudo Science Hygiene Committee

read more »

ထမနဲထိိုးၿပိဳင္ပြဲ ( February 13, 2017 )

သြားဘက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသိုလ္-ရန္ကုန္ စတုတၳအႀကိမ္ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲ  

read more »

Bulletin ( February 13, 2017 )

Bulletin Vol. 1, No.3                                                                                                                                                       January, 2017 Bulletin-January, 2017

read more »

(၃၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ( February 2, 2017 )

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား

read more »