၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနား ( September 1, 2017 )

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၀န္ထမ္းသားသမီးမ်ားအား  ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနား

read more »

Wire Bending Competition ( September 1, 2017 )

Wire Bending Competition

read more »

LOA WITH ACADEMY OF MEDICINE, MALAYSIA ( September 1, 2017 )

LOA WITH ACADEMY OF MEDICINE, MALAYSIA

read more »

ဘြဲ႔လြန္္ေဆးပညာသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ ( August 17, 2017 )

ဘြဲ႔လြန္္ေဆးပညာသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ( August 15, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇)

read more »

Students’ Knowledge Sharing Session ( August 15, 2017 )

Students’ Knowledge Sharing  Session

read more »

Bulletin-July, August-2017 ( July 31, 2017 )

Bulletin-July, August-2017 05-Bulletin-July, August-2017

read more »

အဂၤလိပ္ျပဇာတ္ အစမ္းေလ့က်င့္ ( July 31, 2017 )

အဂၤလိပ္ျပဇာတ္ အစမ္းေလ့က်င့္

read more »

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲ ( July 31, 2017 )

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ  (၂၀၁၇) ဖြင့္ပြဲ

read more »

စာေပေဟာေျပာပြဲ ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)၊ ေအာ္ပီက်ယ္ (ကာတြန္း) ( July 31, 2017 )

စာေပေဟာေျပာပြဲ ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)၊ ေအာ္ပီက်ယ္ (ကာတြန္း)

read more »