သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၏ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         September 19, 2019         1074