သွားကျန်းမာရေးသူနာပြုဒီပလိုမာ (Diploma in Dental Nursing) (၂)နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) လူတွေ့/နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
  UDM Yangon         December 04, 2019         772