ပါမောက္ခချုပ်ထံမှ ဩဝါဒခံယူပွဲ
  UDM Yangon         December 12, 2019

ပထမနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၉) သင်တန်း မောင်မယ်သစ်လွင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ပါမောက္ခချုပ်ထံမှ ဩဝါဒခံယူပွဲ