(၄၁) ကြိမ်မြောက် ကထိန်အလှူတော်အောင်ပွဲအခမ်းအနား
  UDM Yangon         January 24, 2020

သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်-ရန်ကုန်

ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမိသားစု

(၄၁) ကြိမ်မြောက် ကထိန်အလှူတော်အောင်ပွဲအခမ်းအနား