ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
  UDM Yangon         September 02, 2020

သက်ပြည့်အငြိမ်းစားပင်စင်ခံစားမည့် ပါမောက္ခဒေါက်တာဝင်းနိုင်၊ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး၊ မေးရိုးနှင့်ခံတွင်းခွဲစိတ်ပညာဌာနအား

ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား