သက်ပြည့်အငြိမ်းစားပင်စင်ခံစားမည့် သတ္တဗေဒဌာနမှ ကထိက/ဌာနမှူး ဒေါ်ရွှေဝါသောင်းအား နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
  UDM Yangon         November 26, 2020