ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ တစ်နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား
  UDM Yangon         July 20, 2022         245

ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့မှစတင်၍ တစ်နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား