မဟာအတာသင်္ကြန်အကြိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ (၃၁.၃.၂၀၂၃)
  UDM Yangon         March 31, 2023         655

မဟာအတာသင်္ကြန်အကြိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ (၃၁.၃.၂၀၂၃)