သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်-ရန်ကုန် ဒုတိယနှစ်ဘီဒီအက်စ် (၅/၂၀၂၃) သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်
  UDM Yangon         April 24, 2023         279