သတ္တမအကြိမ်မြောက် အသံမစဲမဟာပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ (၂၉.၄.၂၀၂၃)
  UDM Yangon         May 16, 2023         217

သတ္တမအကြိမ်မြောက် အသံမစဲမဟာပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ (၂၉.၄.၂၀၂၃)