၂၀၁၉ခုနှစ် ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများအား ဆုများချီးမြှင့်
  UDM Yangon         November 15, 2019         549