၂၀၂၃ ခုနှစ် ပါမောက္ခချုပ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (ဖွင့်ပွဲ နှင့် ရှုံးထွက်ပွဲ)
  UDM Yangon         July 26, 2023         179

၂၀၂၃ ခုနှစ် ပါမောက္ခချုပ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (ဖွင့်ပွဲ နှင့် ရှုံးထွက်ပွဲ)