တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
  UDM Yangon         August 21, 2023         135
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသုံးပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်သုံးစက်ပစ္စည်း၊ အရပ်ရပ်သုံးပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများနှင့် အခြားပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ။