(၄၅) ကြိမ်မြောက် ကထိန်အောင်ပွဲအခမ်းအနား
  UDM Yangon         January 31, 2024         51

(၄၅) ကြိမ်မြောက် ကထိန်အောင်ပွဲအခမ်းအနား